logo

Rejestracja ogólna41 366 31 21
Rejestracja POZ41 347 55 95

  1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OMEGA Inwestycje Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie: połączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska i OMEGA Inwestycje w trybie art. 492 par. 1 pkt 1
  2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Medycznego OMEGA H Skowerska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie: połączenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska i OMEGA Inwestycje w trybie art. 492 par. 1 pkt 1
  3. Projekt zmiany Umowy spółki Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska Sp. z o.o.
  4. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej tj. OMEGA Inwestycje Sp. z o. o. na dzień 28.02.2017 r.
  5. Oświadczenie OMEGA Inwestycje Sp. z o. o. zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 28.02.2017 r.
  6. Oświadczenie Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska Sp. z o. o. zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 28.02.2017