logo

Rejestracja ogólna41 366 31 21
Rejestracja POZ41 347 55 95

Badania z zakresu medycyny pracy wykonywane są w przychodni Echo (ul. Świętokrzyska 20).

Informacja pod numerem telefonu 41 366 31 21 lub e-mail recepcja.echo@omega.kielce.pl. W mailu należy umieścić swoje dane kontaktowe -skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia terminu i godziny badania.

W Centrum Medycznym Omega wykonujemy badania dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Zapewniamy  kompleksowy zakres usług medycyny sportowej:

  • Badania wstępne – badania dla osób rozpoczynających uprawianie konkretnej dyscypliny sportowej
  • Badania okresowe – kontrolne badania stanu zdrowia sportowców, powtarzane co 6 miesięcy
  • Badania kontrolne – badania związane z doznanymi kontuzjami i zachorowaniami

Na podstawie wykonanych badań i odbytych konsultacji lekarskich lekarz medycyny sportowej wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania wybranej dyscypliny Orzeczenie sportowo-lekarskie wydawane jest na okres 6 miesięcy.

W przypadku osób niepełnoletnich, należy się zgłosić z podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodą na przeprowadzenie badań. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 16-go roku życia zgłaszają się na pierwsze badanie z jednym z rodziców lub opiekunem prawnym.

Zakres badań lekarskich, badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych jest uzależniony od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu, rodzaju badania (wstępne, okresowe czy kontrolne) oraz od stanu zdrowia zawodnika.