Centrum Medyczne OMEGA oferuje Państwu kompleksową profilaktyczną opiekę zdrowotną pracowników.

Badania profilaktyczne:

  • wstępne
  • okresowe
  • kontrolne

Ponadto: wizytacje stanowisk pracy, udział w pracach komisji BHP, programy promocji zdrowia, badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Badania z zakresu psychologii pracy:

  • badania psychologiczne kierowców
  • badania psychologiczne operatorów wózków jezdniowych, suwnic, sprzętu ciężkiego itp.
  • badania psychologiczne górnicze
dla firm

Ustawa o służbie medycyny pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej poprzez zawarcie pisemnej umowy z uprawnioną placówka medyczną.

Każdy pracownik zgłaszający się na badanie profilaktyczne, psychologiczne lub sanitarno-epidemiologiczne musi mieć wystawione przez pracodawcę skierowanie (w przypadku badań sanitarno-epidemiologicznych wniosek o wykonanie badań) dokładnie opisujące warunki i zagrożenia związane ze stanowiskiem pracy. Musi mieć też przy sobie dokument tożsamości.

Skierowanie na badania profilaktyczne
Wniosek o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznego

Wszystkie badania wraz z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy wykonywane są w ciągu jednego dnia.

Zachęcamy pracodawców i pracowników do wcześniejszego ustalania terminów badań z zakresu medycyny pracy (z minimum dwudniowym wyprzedzeniem) w celu znacznego skrócenia czasu ich wykonania. Skierowania na badania prosimy przesyłać na adres: recepcja.echo@omega.kielce.pl

Badania profilaktyczne wykonywane są w przychodni Echo (ul. Świętokrzyska 20): od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00–13.30 oraz w soboty w godzinach 08.00–12.00, przy czym na badania należy zgłosić się do godz. 10.30. Badania psychologiczne wykonywane są również w przychodni Echo od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00–15.00. Pacjenci po telefonicznym zgłoszeniu, umawiani są na konkretny termin badania.

Oprócz profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, do której zobowiązuje pracodawcę Kodeks pracy, oferujemy Państwu pakiety opieki medycznej zawierające również badania diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą lub podjęciem współpracy, prosimy o kontakt.