logo

Rejestracja ogólna41 366 31 21
Rejestracja POZ41 347 55 95

16 III 2021
DIAGNOSTYKA ALERGII NA LEKI.

Zapraszamy dzieci oraz młodzież do 18 rż po przebytej reakcji alergicznej na antybiotyk lub lek p/ bólowy: paracetamol, ibuprofen, aspirynę na BEZPŁATNA DIAGNOSTYKĘ nadwrażliwości na leki.

Diagnostyka będzie prowadzona przez dr Pałygę- Bysiecką do 20.04.2021r. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 41 366 31 21 lub 41 347 55 95.

28 IX 2020
UWAGA – MEDYCYNA PRACY

Drodzy Pacjenci!
Przypominamy o konieczności wcześniejszej rejestracji na badania MEDYCYNY PRACY. Skan lub czytelne zdjęcie skierowania należy przesłać najpóźniej trzy dni przed planowanym dniem przyjścia w załączniku na adres:
recepcja.echo@omega.kielce.pl.
W treści wiadomości prosimy zamieścić: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz wskazanie możliwego terminu badania.
W mailu zwrotnym otrzymają Państwo datę i godzinę zgłoszenia do przychodni.
Dziękujemy

14 VII 2020

Drodzy Pacjenci przypominamy o konieczności wcześniejszej rejestracji na badania medycyny pracy!
Skierowania na badania prosimy przesyłać na adres : recepcja.echo@omega.kielce.pl

8 V 2020

Informujemy, że przychodnie wracają do wcześniejszych godzin pracy:
Przychodnia Echo
pon-pt 7:00-19:00
sobota 8:00-14:00
Przychodnia Ślichowice
pon-pt 7:00-19:00 (Poradnia POZ 8:00-18:00)

30 IV 2020
WRACAJĄ BILANSE ZDROWIA DZIECI (obecnie tzw. bilans 6-latka)

Zgodnie ze stanowiskiem konsultanta krajowego w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ z dnia 30 kwietnia 2020 r.
dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19, w naszym POZ od maja w pierwszej kolejności wracają bilanse w czasie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (tzw. bilans 6-latka).
Na badanie bilansowe:
– należy się umówić z wyprzedzeniem
– I część badania odbywa się w formie telekonsultacji
– II to badanie w przychodni umówione przez rejestrację na konkretny termin
– z dzieckiem może przyjść jeden zdrowy opiekun
– do przychodni przychodzimy na wyznaczoną godzinę, nie wcześniej

29 IV 2020

Od maja wracają szczepienia obowiązkowe dla dzieci w poradni POZ
– należy się umówić z wyprzedzeniem (możliwe dni to środy, czwartki, piątki)
– dzień przed szczepieniem kwalifikacja telefoniczna
– z dzieckiem może być jeden zdrowy opiekun
– do przychodni przychodzimy na wyznaczoną godzinę, nie wcześniej

29 IV 2020

Od dnia 04.05.2020, Przychodnia Echo będzie miała nowe godziny pracy. Od poniedziałku do piątku przychodnia będzie czynna w godzinach 07.30-18.30

29 IV 2020

Od poniedziałku wznawiamy pracę rehabilitacji! Na zabiegi należy się umawiać telefonicznie i przyjść na konkretnie wyznaczoną wizytę. Zapraszamy!

5 IV 2020

Drodzy Pacjenci POZ! Przekazujemy kolejne ważne zalecenia, do których należy się stosować:
➡️ wizyty internistyczne dot. wystawiania recept, kontroli po leczeniu, wypełniania wniosków, omówienia wyników odbywają się TYLKO telefonicznie
➡️ do odwołania wstrzymane zostają badania bilansowe zdrowia i rozwoju dzieci
➡️ wizyty infekcyjne TYLKO na wyraźne wskazanie lekarza po wizycie telefonicznej

2 I 2019

Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego

Centrum Medyczne OMEGA bierze udział jako Partner w realizacji projektu pt. Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego. Projekt jest finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Partnerem Projektu jest również Stowarzyszenie PROREW. Okres realizacji projektu 01.2019 – 06.2020. Celem projektu jest przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej. Projekt zakłada kompleksowe działania na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej osób pracujących 1100 os.(432K/668M) w tym osób 50+ pracujących lub zamieszkałych na obszarach wiejskich OSI województwa świętokrzyskiego, poprzez objęcie ich programami zdrowotnymi, przygotowanymi indywidualnie na poziomie zakładu pracy i ukierunkowanymi na eliminowanie specyficznych, zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy.

Projekt powstał z myślą o świętokrzyskich pracodawcach i ich pracownikach. Jest on skierowany do przedsiębiorstw oraz instytucji samorządowych. W projekcie weźmie udział 1100 pracowników. Grupa docelowa to grupa pracowników z podmiotów najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodów zdrowotnych – narażonych na specyficzne, zdiagnozowane czynniki ryzyka w miejscu pracy. Dobór profilu zawodowego/branży grupy docelowej oceniany pod kątem stażu pracy, występowania schorzeń, czynników stanowiący zagrożenie wykluczenia z rynku pracy, w tym wieku i płci.

Zaplanowane działania w projekcie do zrealizowania przez ŚZPP Lewiatan i Parterów: Działania na rzecz dostępności świadczeń medycznych pracowników – kompleksowe badania pracowników (działania realizowane przez Centrum Medycznym OMEGA) Działania na rzecz profilaktyki nowotworowej pracowników – warsztaty z edukatorami Działania w ramach programu walki ze stresem: 1-warsztaty Antystress,2-pakiety pobytowe profilaktyczno-rehabilitacyjne – wyjazdowe. Pakiety pobytowe profilaktyczno-rehabilitacyjne- „Zdrowe plecy” Działania edukacyjno – zdrowotne: pikniki dla pracowników i ich rodzin na terenach zakładów pracy Działania na rzecz zmiany postaw: zindywidualizowane materiały edukacyjne nt. (ulotki, broszury, plakaty itp) Wartość projektu to ponad 4 mln złotych.

1  VII 2018

Informujemy, że od dnia 01.07.2018 przychodnia na ul. Jagiellońskiej 70 jest zamknięta na stałe. Zapraszamy do naszych pozostałych placówek w Galerii Echo i na Ślichowicach.

28 II 2017

Zarząd Spółki Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (25-734), przy ul. Jagiellońskiej 70, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000341538, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki, Planu Połączenia spółek: Centrum Medyczne Omega H Skowerska Sp. z o.o. i Omega Inwestycje Sp.z o.o.

Plan połączenia

Załączniki