logo

Rejestracja ogólna41 366 31 21
Rejestracja POZ41 347 55 95

27 VII 2021
UWAGA

W najbliższą sobotę 24.07.2021 nie będzie możliwości wykonania w laboratorium badań biochemicznych. Pozostałe badania wykonywane w soboty będą wykonywane bez zmian. Za utrudnienia przepraszamy.

28 IX 2020
UWAGA – MEDYCYNA PRACY

Drodzy Pacjenci!
Przypominamy o konieczności wcześniejszej rejestracji na badania MEDYCYNY PRACY. Skan lub czytelne zdjęcie skierowania należy przesłać najpóźniej trzy dni przed planowanym dniem przyjścia w załączniku na adres:
recepcja.echo@omega.kielce.pl.
W treści wiadomości prosimy zamieścić: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz wskazanie możliwego terminu badania.
W mailu zwrotnym otrzymają Państwo datę i godzinę zgłoszenia do przychodni.
Dziękujemy

14 VII 2020

Drodzy Pacjenci przypominamy o konieczności wcześniejszej rejestracji na badania medycyny pracy!
Skierowania na badania prosimy przesyłać na adres : recepcja.echo@omega.kielce.pl

8 V 2020

Informujemy, że przychodnie wracają do wcześniejszych godzin pracy:
Przychodnia Echo
pon-pt 7:00-19:00
sobota 8:00-14:00
Przychodnia Ślichowice
pon-pt 7:00-19:00 (Poradnia POZ 8:00-18:00)

30 IV 2020
WRACAJĄ BILANSE ZDROWIA DZIECI (obecnie tzw. bilans 6-latka)

Zgodnie ze stanowiskiem konsultanta krajowego w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ z dnia 30 kwietnia 2020 r.
dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19, w naszym POZ od maja w pierwszej kolejności wracają bilanse w czasie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (tzw. bilans 6-latka).
Na badanie bilansowe:
– należy się umówić z wyprzedzeniem
– I część badania odbywa się w formie telekonsultacji
– II to badanie w przychodni umówione przez rejestrację na konkretny termin
– z dzieckiem może przyjść jeden zdrowy opiekun
– do przychodni przychodzimy na wyznaczoną godzinę, nie wcześniej

29 IV 2020

Od maja wracają szczepienia obowiązkowe dla dzieci w poradni POZ
– należy się umówić z wyprzedzeniem (możliwe dni to środy, czwartki, piątki)
– dzień przed szczepieniem kwalifikacja telefoniczna
– z dzieckiem może być jeden zdrowy opiekun
– do przychodni przychodzimy na wyznaczoną godzinę, nie wcześniej

29 IV 2020

Od dnia 04.05.2020, Przychodnia Echo będzie miała nowe godziny pracy. Od poniedziałku do piątku przychodnia będzie czynna w godzinach 07.30-18.30

29 IV 2020

Od poniedziałku wznawiamy pracę rehabilitacji! Na zabiegi należy się umawiać telefonicznie i przyjść na konkretnie wyznaczoną wizytę. Zapraszamy!

5 IV 2020

Drodzy Pacjenci POZ! Przekazujemy kolejne ważne zalecenia, do których należy się stosować:
➡️ wizyty internistyczne dot. wystawiania recept, kontroli po leczeniu, wypełniania wniosków, omówienia wyników odbywają się TYLKO telefonicznie
➡️ do odwołania wstrzymane zostają badania bilansowe zdrowia i rozwoju dzieci
➡️ wizyty infekcyjne TYLKO na wyraźne wskazanie lekarza po wizycie telefonicznej

2 I 2019

Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego

Centrum Medyczne OMEGA bierze udział jako Partner w realizacji projektu pt. Kompleksowy program na rzecz zdrowia pracowników z terenów wiejskich OSI woj. świętokrzyskiego. Projekt jest finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Partnerem Projektu jest również Stowarzyszenie PROREW. Okres realizacji projektu 01.2019 – 06.2020. Celem projektu jest przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej. Projekt zakłada kompleksowe działania na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej osób pracujących 1100 os.(432K/668M) w tym osób 50+ pracujących lub zamieszkałych na obszarach wiejskich OSI województwa świętokrzyskiego, poprzez objęcie ich programami zdrowotnymi, przygotowanymi indywidualnie na poziomie zakładu pracy i ukierunkowanymi na eliminowanie specyficznych, zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w miejscach pracy.

Projekt powstał z myślą o świętokrzyskich pracodawcach i ich pracownikach. Jest on skierowany do przedsiębiorstw oraz instytucji samorządowych. W projekcie weźmie udział 1100 pracowników. Grupa docelowa to grupa pracowników z podmiotów najbardziej narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodów zdrowotnych – narażonych na specyficzne, zdiagnozowane czynniki ryzyka w miejscu pracy. Dobór profilu zawodowego/branży grupy docelowej oceniany pod kątem stażu pracy, występowania schorzeń, czynników stanowiący zagrożenie wykluczenia z rynku pracy, w tym wieku i płci.

Zaplanowane działania w projekcie do zrealizowania przez ŚZPP Lewiatan i Parterów: Działania na rzecz dostępności świadczeń medycznych pracowników – kompleksowe badania pracowników (działania realizowane przez Centrum Medycznym OMEGA) Działania na rzecz profilaktyki nowotworowej pracowników – warsztaty z edukatorami Działania w ramach programu walki ze stresem: 1-warsztaty Antystress,2-pakiety pobytowe profilaktyczno-rehabilitacyjne – wyjazdowe. Pakiety pobytowe profilaktyczno-rehabilitacyjne- „Zdrowe plecy” Działania edukacyjno – zdrowotne: pikniki dla pracowników i ich rodzin na terenach zakładów pracy Działania na rzecz zmiany postaw: zindywidualizowane materiały edukacyjne nt. (ulotki, broszury, plakaty itp) Wartość projektu to ponad 4 mln złotych.

1  VII 2018

Informujemy, że od dnia 01.07.2018 przychodnia na ul. Jagiellońskiej 70 jest zamknięta na stałe. Zapraszamy do naszych pozostałych placówek w Galerii Echo i na Ślichowicach.

28 II 2017

Zarząd Spółki Centrum Medyczne OMEGA H Skowerska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (25-734), przy ul. Jagiellońskiej 70, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000341538, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki, Planu Połączenia spółek: Centrum Medyczne Omega H Skowerska Sp. z o.o. i Omega Inwestycje Sp.z o.o.

Plan połączenia

Załączniki